Tivedsporten Hund och häst

Sammanfattning

Att ta några dagar ledigt och ta med hund eller häst på semester – är inte alltid så enkelt. Ett djur kan upplevas störande för övriga gäster på en camping och för djurägaren och djuret innebär det ofta betydande inskränkningar - om man överhuvudtaget är välkommen som gäst – men också i ett positivt ekologiskt perspektiv vara en häftig upplevelse för barn och vuxna på campingen.

Mötet mellan djur och människa bygger på ansvar mellan ägare till djuret och den som möter djuret. Tivedsporten Eco Camp ser djur på campingen i ett positivt ekologiskt perspektiv där djur och  människor lever tillsammans - mötet med hund- och hästgästen kan bli en lärande och häftig upplevelse för både barn och vuxna. Djurägarna tar självklart ansvar för att djuren fungerar på ett socialt sätt  och hålls under kontroll så att de själva mår bra och inte orsakar problem för andra. I närområdet finns utmärkta platser att träna och rhundar och hästar. Det finns också avgränsade ytor som ställplats för djuren,men ägaren måste alltid finnas till hands för skötsel och tillsyn.  Avtal för tillfällig tillsyn och skötsel kan göras med ägarna till Tivedsportens Eco Camp.

Information om närliggande stallplatser, hundhotell/passningl och veterinär finns på campen.

Kontakperson: Tommy Ring 070 7831002, tivedsporten@gmail.com

Hund

Tivedsporten ligger vid ett litet vattendrag – en före detta kvarndam – som passar bra för att träna aportering och fysik för hundar – därav Golden-bay – eftersom vi själva har Golden Retriver.

Man står ett par meter på dammkanten över vattenytan och når rätt långt ut med kast. Hundarna får jobba ordentligt med den mjuka strandlinjen och branten upp till kastaren. I närliggande skogsområden finns utmärkta områden för spårläggning.

Häst

Till Tivedsporten hör ett mindre åkerområde + en skogsdunge som stängslats för häst. Det finns regn och vindskydd.Tiveden har ett antal lämpliga körvägar för häst för t.ex. parkörning och fyrahjulsvagn.

Vi har inte själva möjlighet till uppstallning av häst  – men kan i vissa fall förmedla kontakt. Vi kan även förmedla kontakt med veterinär. Vi kan hjälpa till med foderanskaffning enligt lantmännens sortiment.
Tillfäligt kan vi se till hästarna och utfodra.