Funktionsstöd

Sammanfattning

Tivedsportens ekologiskt förhållningssätt innefattar ekologiska produkter som inte belastar naturen eller användning av skadliga kemiska ämnen. Vi arbetar med Naturturism som betyder att alla ska få möjlighet att uppleva naturen på ett sätt som kombinerar spänning med ödmjukhet och ansvar.

Tivedsporten; Eco-Camp arbetar med traditionell turism men också för friluftsmänniskor med funktionsnedsättningar – och i synnerhet personer med kognitiva problem. Kognitiva problem är annorlunda sinnes/tankesvårigheter.

Inom Tivedsporten finns professionell komptens i synnerhet när det gäller förändrade funktioner hos äldre - vilket stöd de och närstående kan behöva för att ha ett positivt utbyte av naturen.

Referenser (fritt tolkade) är Helle Wijk; färgers betydelse, Lawton: den ekologiska åldrandemodellen, Antonowsky;  friskfaktorer och sammanhang samt Kaplan; spontana naturupplevelser.

Bakgrund

  • Helle Wijk, visar färgers betydelse för vår orienteringsförmåga och välmående.
  • Lawton, visar att omgivningsanpassning till personens förutsättningar minskar stress.
  • Antonowsky lyfter fram, hur betydelsefullt det är att se förmåga och friskhetsfaktorer och  myntade begrepp KASAM = Att kunna se / få en känsla av sammanhang i närmiljön.
  • Kaplan visar på människans urtidsnedärvda förmåga att uppleva sammanhang i naturen – och hur det har en läkande effekt på olika sinnesproblem.

När vi blir äldre – och om tankeförmågan förändrats – är det viktig att närmiljön är lättolkad.
För personer med demenssjukdom är den orörda naturen lättolkad och ger säkerhet och lugn.

När det friska stimuleras hos en person utvecklas dennes sociala förmåga.

Tydliga färger och kontraster förenklar – och av det skälet arbetar vi gärna med skarpa färger i t.ex. rött, blått och gult för att markera stigar, toaletter eller andra viktiga platser. Tydliga kontraster är bra för äldre personer - samtidigt som det kanske kan se lite pråligt ut.

Att sitta eller gå i en vacker naturmiljö ger trygghet och tillfredsställese. En harmonisk naturmiljö är viktigt och skapar välbefinnande –  i synnerhet för den som har kognitiva problem.

Tivedsporten kan ge förslag på närliggande lättillgänglig och fin natur.

Inom området finns en sinnenas tankeplats där man kan sitta och njuta och dricka en kopp kaffe.

Vi har bra och välutrustade hygienutrymmen för äldre personer med funktionsproblem.

Vid dålig väderlek finns vind och regnskyddade utrymmen.

Vid behov av vila kan säng inomhus erbjudas.

Tivedsportens Eco-Camp är lättillgänglig för personer med fysiska funktionsnedsättningar i betydelsen att campens ytor är utjämnade och vid normal väderlek farbara med t.ex. rullstol.