Vandring

Vandring Tivedsporten; Stigarna/lederna finns anslagna på Tivesorten Eco Camps stora informationstavla.
Du kan också få utskrivna vandringsanvisningar eller gå in i vår IT-stuga och söka information på nätet.

Vandring Tivedsporten
Vandring Tivedsporten
Vandring Tivedsporten

1. Övandring; Nås från Olshammar genom att paddla genom skärgården österut. 4 korta leder.
2. Munkastigen Olshammar, Ramundeboda (Laxå), Riserga (Fjugesta) flerdagsled – men där det går utmärkt att även gå korta sträckor
3. Harge uddar – nås med kanot genom att paddla genom skärgården till östra staranen, Naturreservat med många små uddar med dramatiska klippstränder.
4. Norra Vätternleden ca 2 mils vandring Stenkällegården till Olshammarsgården
5. Verkannäset naturreservat i Hargeområdet
6. Torpadalen Naturreservat; åk Vrestorp, Snavlunda, Svinnersta. Kortare gångled
7. Tjävesta Snavlunda Naturreservat – skyltat vägen Askersund – Vretsorp, markerade stigar
8. Stadsparken Askersund; naturreservat i centrala Askersund
9. Utnäset 25 km S Askersund västra stranden; Igelbäcken, markerad stig å rastplats
10. Långsjöleden – endagstur 11 km runt Långsjön – utgångspunkt Röa Broa
11. Luffarbolederna 10 respektive 5 km runt Huvudsjön – utgångspunkt Röa Broa
12. Rundslinga 12 km delar av Munkastigen/Bergslagsleden – utgår från Bosjön
13. Lilla Kungsleden 30 km utgår från Sanneruds by
14. Stora Vargleden 35 km utgår från Sanneruds by
15. Bergslagsleden Tivedstorp – Gråmon 14 km
16. Bergslagsleden Gårmon – Ramundeboda 23 km
17. Bergslagsleden Ramundeboda – Svartå herrgård 19 km
18. Mariedamsleden??? Svårläst information!
19. Antonstorp utgångspunkt Tivedsporten 4 km
20. N Bäcksjön utgångspunkt Tivedsporten ca 8 km
21. Kullängsstugan utgångspunkt Tivedsporten ca 3 km
22. Mullsjöslingar utgångspunkt Tivedsporten ca 5 km
23. Ämsjöslingan utgångspunkt Tivedsporten ca 7 km